?>

Jak vznikly Olympijské hry


První historicky doložené Antické Olympijské hry se konaly v Olympii roku 776 př. n. l. Skutečné počátky popisují pouze mýty a legendy, které popisují sportovní klání v Olympii o nějaké to století dříve. Už tehdy mezi řeckými kmeny platil Olympijský mír, aby se sportovci mohli nerušeně bít až do krve o prvenství v některé z tehdejších disciplín.

Vítězové antických soubojů v síle a rychlosti byli opečováváni jako synové bohů, zatímco poražení byli poníženi a uvrženi v zapomnění. Poražení zřejmě neměli nárok na druhou šanci v příštích Olympijských hrách a vítězové neměli důvod znovu pokoušet štěstí.

Antické Olympijské hry nepřerušily žádné války ani „politické změny“ v tehdejším Řecku. Konec tohoto slavného období má na svědomí římský císař Flavius Theodosius, který je roku 394 n. l. zakázal.

Na Olympijské stadiony měla přístup jediná žena – bohyně Démétér – sestra samotného Dia. Ženy, které toto pravidlo porušily, byly svrženy z útesu.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář